Конфіденційність і умови

Конфіденційність:

У Bearcka ми поважаємо вашу приватність і зобов'язуємося зберігати конфіденційність всієї інформації, що надходить до нас в процесі співпраці. Ми гарантуємо, що будь-яка інформація, отримана від клієнта, буде використана лише для цілей, пов'язаних з проектом, і не буде розголошена третім сторонам без вашого дозволу.

Замовлення та оплата: 

перед початком роботи над проектом клієнт повинен зробити попередню оплату в розмірі 50% від загальної вартості проекту. Решта суми оплачується після затвердження проекту.

Терміни виконання: 

терміни виконання проекту обговорюються з клієнтом на початковому етапі і записуються в договір. Ми зобов'язуємося дотримуватися встановлених термінів та інформувати клієнта про будь-які зміни.

Права на інтелектуальну власність: 

всі права на інтелектуальну власність, що створюються в процесі роботи над проектом, належать клієнту. Ми зберігаємо за собою право вказувати на свою участь в розробці проекту та використовувати матеріали в своєму портфоліо.

Відповідальність: 

Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути внаслідок використання матеріалів, створених для проекту. Клієнт зобов'язується забезпечити правильність інформації, наданої для розробки проекту, та відповісти за її достовірність.

Скасування замовлення: 

у разі скасування замовлення з боку лієнта після підписання договору та сплати передоплати, Ми залишаємо за собою право утримати певну частину вже сплаченої суми за попередньо виконану роботу. Розмір утримання визначається в залежності від стадії виконання проекту.

Зміни умов: 

умови співпраці можуть бути змінені тільки за взаємною згодою сторін та в письмовому вигляді.

Конфіденційність: 

Ми зобов'язуємось зберігати конфіденційність інформації, що надходить до нас в процесі співпраці. Ми не будемо розголошувати інформацію про проект клієнта без його дозволу.

Комунікація: 

Ми забезпечуємо зручний та ефективний зв'язок з клієнтом протягом всього проекту. Клієнт має можливість вносити зміни до проекту та отримувати інформацію про його виконання.

Скарги та претензії: 

у разі виникнення претензій або скарг щодо виконання проекту, клієнт має право звернутися до Bearcka з відповідним запитом. Ми зобов'язуємося вирішувати всі питання, пов'язані з виконанням проекту, в найкоротші терміни.

Діюче право та юрисдикція: 

ці умови регулюються та інтерпретуються відповідно до діючого права. У разі будь-яких спорів сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом діалогу та за взаємною згодою. Юрисдикція за будь-якими спорами, що виникають з цих умов, належить судам в місці знаходження Bearcka.

Відповідальність: 

Bearcka не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, пов'язані з виконанням проекту, якщо ці збитки не є результатом недбалості чи вини Bearcka.

Власність:

після повної оплати проекту, право власності на всі матеріали, створені Bearcka у рамках проекту, передається клієнту.

Термін дії: 

ці умови набирають чинності з моменту підписання договору та діють до повного виконання проекту та виплати всіх винагород Bearcka.

Розірвання договору: 

у разі порушення однією зі сторін умов договору, інша сторона має право розірвати договір шляхом письмового повідомлення про це іншій стороні. У разі розірвання договору з причини вини клієнта, Ми залишаємо за собою право утримати певну частину вже сплаченої суми за попередньо виконану роботу.

Прикінцеві положення: 

ці умови є повним та остаточним договором між сторонами та замінюють будь-які попередні домовленості або узгодження між сторонами. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки згідно з цим договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони.

Співпраця зі сторонніми підрядниками: 

Ми можемо зачучити сторонніх підрядників для виконання проекту, але залишаємо за собою відповідальність за якість та вчасність виконання проекту.

Конфіденційність: 

сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності та не розголошувати будь-яку інформацію, пов'язану з проектом, крім випадків, коли це необхідно для виконання проекту або за вимогою закону.

Зміни до умов договору: 

будь-які зміни та доповнення до цього договору мають бути письмово узгоджені сторонами.

Застереження прав: 

ніщо в цьому договорі не повинно розглядатися як здавлення будь-яких наших прав, які не вказані в цьому договорі.

Законодавство та юрисдикція: 

cторони погоджуються, що будь-які спори або розбіжності, що виникають з цього договору або пов'язані з ним, будуть вирішуватися в суді з юрисдикцією України.

Ці умови є основними правилами та умовами, які регулюють співпрацю між нани та клієнтом. Вони допомагають забезпечити прозорість, якість та вчасність виконання проекту, а також захищають інтереси обох сторін.